วิธีการฝึกลิง

ภารกิจแรกที่ครูฝึกลิงจะต้องปฏิบัติคือการสร้างความคุ้นเคยให้กับลิง ทำให้ลิงรู้สึกสบายใจ สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ นี่คือส่วนหนึ่งในภารกิจที่สำคัญและมีความยากมากที่สุดของการฝึกลิง ซึ่งครูฝึกลิงจะต้องดูแล เอาใจใส่ลิงเป็นอย่างดีและจะต้องไม่เคยลงโทษหรือทำร้ายลิง

ขั้นตอนการฝึกขั้นพื้นฐาน เริ่มต้นด้วยการใช้รางหมุนมะพร้าวเป็นอุปกรณ์การสอน ในรางหมุนนี้มีมะพร้าวติดตั้งอยู่ในลักษณะที่สามารถหมุนได้ โดยใส่เหล็กเข้าไปในแกนกลางสำหรับให้ลูกมะพร้าวยึดติดในแกนนี้ ซึ่งครูฝึกจะต้องนั่งห่างจากลิงพอสมควร จากนั้นจึงเริ่มหมุนมะพร้าวให้กับลิงฝึกหัดได้ดูเป็นตัวอย่าง หลังจากที่สาธิตการหมุนลูกมะพร้าวได้ไม่นาน ก็จะทำให้ลิงเกิดความอยากรู้อยากเห็น และอยากที่จะเล่นหมุนมะพร้าวบ้าง เมื่อลิงเกิดความคุ้นเคย และมีความไว้ใจในตัวครูฝึก ครูฝึกก็สามารถเข้าใกล้ตัวลิงได้ และสามารถจับมือลิงให้หมุนมะพร้าวไปด้วยกัน เหมือนกับคุณครูที่คอยจับมือเด็กให้ฝึกเขียนหนังสือ

ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา ลิงจะได้ฝึกฝนการหมุนลูกมะพร้าวโดยเรียนรู้ที่จะใช้ทั้งมือและเท้า รวมถึงทักษะการใช้ท่าทางต่างๆประกอบ ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง สำหรับบทเรียนนี้เราจะใช้ก้านไม้ไผ่และบางครั้งก็จะใช้ใบมะพร้าวเพื่อจำลองเป็นต้นมะพร้าวเพื่อให้ลิงได้ฝึกฝน เพราะลิงจะไม่ปีนป่ายไปยังต้นมะพร้าวจริงๆโดยปราศจากเชือก ครูฝึกจะจูงเชือกให้ลิงเดินตาม ลิงก็จะเริ่มรู้จักลำต้นของมะพร้าว และสามารถปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวบนราวสูงและบนต้นมะพร้าวได้ อีกทั้งลิงจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการปลดปล่อยตัวเองจากสายเชือกที่พันกัน ตลอดจนการแก้เชือกเมื่อสายเชือกของลิงไปติดอยู่บนต้นมะพร้าว โดยลิงจะใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 6 เดือน ค่าใช้จ่ายในการเรียน 6,000 บาท

ลิงบางตัวมีความเก่งกาจเฉพาะตัว เหมาะที่จะไปฝึกที่โรงเรียนมัธยม เป็นโรงเรียนระดับสูงสุดของการศึกษาที่เรานำเสนอ ลิงจะได้เรียนรู้วิธีการเก็บมะพร้าวที่ลิงหยิบใส่ไว้ในกระสอบแล้วนำมะพร้าวไปยังสถานที่ที่เจ้าของชี้ให้เห็น ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอีก 3 เดือน และมีค่าใช้จ่ายในการเรียนประมาณ 25,000 บาท

เราสามารถฝึกฝนให้ลิงสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างตามที่เจ้าของต้องการ แต่จะต้องเกี่ยวข้องกับการฝึกลิงเพื่อเก็บเกี่ยวมะพร้าวเท่านั้น เพราะเราจะไม่มีการฝึกลิงให้แสดงละครสัตว์หรือทำงานเพื่อแสวงผลกำไร

นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการฝึกลิงโดยสรุปของวิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร จ.สุราษฎร์ธานีแห่งนี้

รูปภาพการฝึกลิง