วิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนฝึกลิงแห่งแรก

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500  คุณสมพรได้ฝึกสอนให้ลิงปีนต้นไม้และเก็บลูกมะพร้าว ในขณะที่พ่อแม่ของคณสมพรเป็นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว คุณสมพรจึงมีประสบการณ์การในการใช้ลิงให้การเก็บเกี่ยวมะพร้าวแบบดั้งเดิม และเมื่อมีการว่าจ้างให้เก็บมะพร้าวนั้น คุณสมพรสังเกตเห็นว่าเจ้าของที่นำลิงมาเก็บมะพร้าวมักจะทุบตีและทำร้ายลิงอยู่เป็นประจำ เมื่อลิงไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่คาดหวังไว้ได้ เช่น ลิงเก็บมะพร้าวที่ยังไม่แก่ลงมา หรือบางครั้งลิงอาจจะอู้งาน ซึ่งต้นมะพร้าวทะลายหนึ่งจะมีลูกมะพร้าวอยู่ 5 ลูก และเมื่อลิงเก็บมะพร้าวได้ 3 ลูกก็วิ่งลงมาโดยที่ยังเก็บลูกมะพร้าวไม่ครบ สิ่งเหล่านั้นจึงทำให้คุณสมพรเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะฝึกสอนลิงในแนวทางที่ดีขึ้น โดยไม่เป็นการทรมานสัตว์

บุคคลสำคัญที่ทำให้คุณสมพรได้เข้าใจถึงจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ดี คือ ท่านพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปญฺโญ) หรือรู้จักในนาม ท่านพุทธทาสภิกขุ พระอาจารย์ที่คุณสมพรเคารพนับถือ สนับสนุนให้คุณสมพรฝึกสอนลิงในเชิงบวกโดยไม่ต้องใช้กำลังหรือความรุนแรง ในเวลานั้นโรงเรียนของคุณสมพรก็มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับท้องถิ่นและเป็นโรงเรียนฝึกลิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย โดยลิงที่ชาวสวนภาคใต้ของไทยนิยมเลี้ยงไว้เก็บมะพร้าว คือ ลิงกัง

ลิงทั้งหมดที่มี เป็นลิงสายพันธุ์พิเศษ คือ ลิงกัง ซึ่งลิงที่ชื่อว่า “ไข่นุ้ย” เป็นขวัญใจที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของที่นี่ ด้วยความน่ารักและมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวหลายอย่าง ทำให้เจ้าไข่นุ้ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ถือป้ายประชาสัมพันธ์งานแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ตาปีเกมส์” ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนฝึกลิงของคุณสมพรได้รับการดูแล สืบทอดเจตนารมณ์ของคุณสมพรต่อ โดยคุณสมใจผู้เป็นลูกสาว

รูปภาพของคุณสมพร